Cerrahi / Şirürji

2018-02-25T22:59:37+00:00

Tıbbi ürün kullanımı, genel ve alternatif tedavi yöntemleriyle sonuç alınamayan ya da alınamayacak olgularda başvurulan operasyona dayalı tedavi yöntemidir.
Cerrahi/Şirürjikal yöntem genellikle son çaredir, ancak bunun kararını hekim verir ve hasta sahibine önerir.
Her türlü cerrahi müdahale benzer riskleri taşır. Genel olarak başlıca; anestezi, operasyon, reanimasyon ve postoperatif (operasyon sonrası) bakım olarak sıralanabilir. Bu riskleri operasyon öncesinde hekim, hasta sahibine açıklar ve onayına sunar.

 • Genel Cerrahi Operasyonlarımız;
  • Abdominal (Karın) Operasyonlar
  • İnguinal (Kasık) Operasyonlar
  • Kas Operasyonları
  • Açık Yara Operasyonları
  • Kulak Operasyonları
  • Basit Tümöral Operasyonlar
 • Ganestezi ve Reanimasyon
  • Anestezi; kimyasal maddelerle, genel duyunun/bir organın duyusunun tamamen ya da kısmen bir süreliğine engellenmesi, reanimasyon ise bu engelleme durumunun ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilir.
  • Uygulamalarda kimyasal maddeler kullanıldığı ve bir blokaj sağlandığı için operasyonel olarak en büyük risk her zaman anestezi ve reanimasyondur. Bu riski en aza indirmek amacıyla laboratuvar tetkikleri uygulanıp sonucu değerlendirilir.Laboratuvar sonuçlarına göre operasyon öncesi ekstra uygulama