Köpeklerde Suni Tohumlama

2018-02-25T23:00:57+00:00

Basitçe anlatlatmak gerekirse hayvan türlerinde belirli özelliklerin ıslahı için uygulanan kontrollü dölleme işlemidir.

Büyükbaş hayvanlarda bu işlem verim parametrelerini artırmak, cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçebilmek ve menşei kontrolünü sağlayabilmek için uygulanır. İşlem temel olarak -196°C‘de dondurulmuş spermanın çözdürüldükten sonda bir takım özel donanımlarla dişinin rahmine yerleştirme işlemi olarak açıklanabilir.

Köpeklerde de temelde bu işlem aynıdır ancak daha fazla dikkat gerektirmektedir. Köpekler için suni tohumlama sektörü, sığırlara göre, az geliştiği için dondurulmuş sperma tedariki sağlamak güçtür. Bunun için genellikle donör (erkek köpek) kullanılır. Alınan bu spermalar farklı yöntemlerle dişiye verilir. Bunlardan ilki, en uygulanabilir ve yaygın olanı spermanın vajinaya bırakılmasıdır. Bir diğeri yine sığırlardaki gibi rahmin içine yerleştirilmesidir ancak bu yöntem köpek cervixinin (rahim kapısı olarak düşünebilirsiniz) vertikal yapısı nedeniyle çok zordur.

Unutulmamalıdır ki her iki tür için de suni tohumlamanın başarılı olabilmesi için;

  • Östrus (kızgınlık) takibinin iyi yapılması
  • Donör spermanın sağlıklı olması
  • Dişinin sağlıklı olması
  • Bütün organizasyonun steril gerçekleşmesi gerekmektedir